Consultancy

In dienst staan van de performance verbetering van jouw bedrijf.

Wij kennen diverse consultancytrajecten die, uiteraard, allen in dienst staan van de performance verbetering van jouw bedrijf. Een consultancy traject kan ook, gegeven jouw wens en de actuele situatie, bestaan uit een interim traject. Wanneer een tijdelijke vacature is ontstaan of er is behoefte aan een verandertraject wat intensief begeleid moet worden, dan kunnen onze interim-managers je helpen.

Consultancy trajecten zijn maatwerk en worden geheel afgestemd op jouw behoefte. De kosten van een consultancy of interim traject zijn geheel afhankelijk van je vraag c.q. je problematiek. Vooraf wordt een intake gedaan en de vraagstelling geformuleerd. Op basis van deze intake worden de kosten overlegd. Heb je interesse in een consultancy of interim traject of wil je hier meer informatie over? Bel dan met 010 218 98 66 of mail ons met je vraag.

Meer over consultacy

Implementatie

Snelle integratie binnen uw organisatie!

Onze standaardimplementatie, welke is inbegrepen in de aanschafprijs van de software (u betaald hiervoor dus niets extra), bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Intake.
 • Inrichting.
 • Instructie.
 • In de gaten houden.

Trainingen

Haal het maximale uit de software.

Onze trainingen zijn er op gericht om jou en je medewerkers te leren, het maximale uit de software te halen. Want hoe beter de software wordt gebruikt, hoe groter de kans op positieve resultaten. De trainingen zijn onderverdeeld in drie categorieën:

 • Implementatie van de software

 • Instructie trainingen voor het gebruik van de software

 • Trainingen voor het verbeteren van het rendement.

Kijk voor inhoudelijke informatie over deze trainingen, de kosten en de wijze van inschrijven op onze verschillende product websites: HorecaManager, CateringManager of PersoneelsManager.

Coaching

Wekelijkse prestatie verbetering.

Onze coaching bestaat uit het begeleiden van een bedrijf, locatie, afdeling of leidinggevende. Met deze begeleiding helpen we om de prestatie wekelijks te verbeteren. Dit doen wij door de volgende stappen te volgen:

 • Bespreking van de prestatie

 • Vaststellen van de te behalen doelen

 • Vastleggen van de acties om de prestatie te verbeteren

 • Aanleren van de benodigde vaardigheden

 • Evalueren van de ingezette acties om de prestatie te verbeteren

Met deze manier van coaching wordt niet alleen de prestatie verbeterd: ook wordt het continue proces om de prestatie te verbeteren aangewakkerd. Bovendien vindt borging plaats binnen een afdeling of bij de leidinggevende. Kijk voor meer informatie op onze product websites: HorecaManager, CateringManager of PersoneelsManager.

Hebben we je belangstelling gewekt?